SCHOLLENPOP SCHOLLENPOP ZATERDAG 3 AUGUSTUS 2019 ZUIDERSTRAND SCHEVENINGEN
Over ons: Schollenpop   is   een   gratis   toegankelijk   popfest- ival   op   het   Zuiderstrand   te   Scheveningen   dat jaarlijks   plaatsvindt   op   de   eerste   zaterdag   van augustus. Opgezet    als    een    strandfeestje    voor    een    paar vrienden   in   1997   is   Schollenpop   uitgegroeid   tot een    festival    van    formaat,    tot    ver    over    de landsgrenzen    bekend.    De    organisatie    is    nog steeds    in    handen    van    6    vrienden,    die    één gezamenlijke hobby hebben: Schollenpop! Doelstelling    van    de    stichting    is    om    in    de programmering   een   aantal   regionale   bands   mee te   nemen   zodat   zij   een   kans   krijgen   zich   op   een groot   podium   met   professioneel   geluid   en   licht te laten zien, en horen, aan een groot publiek. Als   middel   om   de   doelstelling   te   verwezenlijken organiseren   we   jaarlijks   het   Schollenpopfestival, een   laagdrempelig   popfestival   met   minimaal   de helft   van   het   programma   lokaal   talent   aange- vuld   met   meerdere   landelijk   of   internationaal bekende   bands.   Deze   acts,   de   publiektrekkers, moeten   de   aandacht   voor   het   opkomend   lokaal talent hierbij genereren. Een   publieksevenement   waar   jong   en   oud   van kan   genieten.   Schollenpop   draagt   graag   bij   aan het    imago    van    Den    Haag    als    festivalstad. Temidden   van   alle   andere   festivals   die   Den   Haag rijk   is   heeft   Schollenpop   door   de   jaren   heen   een vaste   plek   verworven.   Gezien   de   locatie   zelfs een unieke, ook landelijk gezien. Belangrijk   bij   de   organisatie   van   Schollenpop   is de   betrokkenheid   van   de   lokale   bevolking   bij   het festival   wat   tot   uitdrukking   komt   in   het   feit   dat zo’n   120   vrijwilligers,   uit   Scheveningen   en   Den Haag,   het   evenement   in   goede   banen   leiden   in de dagen voor, tijdens en na het festival. De   combinatie   van   zon,   zee,   strand   en   muziek en    natuurlijk    de    inzet    van    al    die    vrijwilligers hebben   Schollenpop   in   zeventien   jaar   gemaakt tot   wat   het   nu   is   geworden.   Namelijk   het   één van   de   gezelligste   zomerfestival   van   de   Haagse regio.   De   locatie   van   het   festival   namelijk;   het Zuiderstrand     van     Scheveningen     maakt     het festival extra aantrekkelijk.
Postadres: Stichting Schollenpop Wieringsestraat 238 2583 VG  ’s-Gravenhage
Mindervaliden: Ook   aan   de   minder   valide   bezoekers   hebben   we gedacht. Het    strand    (festivalterrein)    is    bereikbaar    met rolstoelen   en/of   scootmobielen   via   een   speciaal pad.     Er     is     een     rolstoelplatform     aanwezig vanwaar   een   goed   uitzicht   is   op   het   podium. Hierbij is tevens een toilet aanwezig. Eventueel     kan     er,     voor     15     augustus,     een parkeerplaats     gereserveerd     worden     via     ons mailadres.     Vergeet    niet    je    P-kaart    mee    te nemen!
Mailadres: Algemeen: info@schollenpop.nl Boekingsbureau’s/artiesten: programmeur@schollenpop.nl
Aanvragen persaccreditatie Mail onderstaande gegevens: -Naam, adres en woonplaats. -Mailadres. -Informatie over de media waarvoor u verslag wilt doen. Aanvragen voor persaccreditatie die na 26 juli ontvangen zijn, worden niet meer in behandeling genomen.
Huisregels: Download PDF
GRATIS TOEGANG!

Over ons:

ZATERDAG 3 AUGUSTUS 2019 ZUIDERSTRAND SCHEVENINGEN
Schollenpop   is   een   gratis      toegankelijk         popfestival         op         het        Zuiderstrand         te         Scheveningen   dat   jaarlijks   plaatsvindt   op   de eerste   zaterdag   van   augustus.   Opgezet            als            een            strandfeestje           voor            een            paar            vrienden            in            1997            is            Schollenpop uitgegroeid         tot         een         festival         van         formaat,         tot         ver         over        de         landsgrenzen         bekend.         De   organisatie         is         nog         steeds         in        handen         van         6         vrienden,         die         één         gezamenlijke         hobby hebben:   Schollenpop!   Doelstelling         van         de         stichting         is         om         in        de         programmering         een         aantal         regionale         bands   mee         te        nemen         zodat         zij         een         kans         krijgen         zich         op         een         groot        podium         met         professioneel   geluid   en   licht   te   laten   zien,   en   horen, aan   een   groot   publiek.   Als            middel            om            de            doelstelling            te           verwezenlijken                organiseren                we                jaarlijks                het Schollenpopfestival,         een         laagdrempelig         popfestival         met        minimaal         de         helft         van         het   programma         lokaal         talent        aangevuld         met         meerdere         landelijk         of         internationaal        bekende   bands.         Deze         acts,         de         publiektrekkers,         moeten         de        aandacht         voor         het         opkomend         lokaal   talent   hierbij   genereren. Een         publieksevenement         waar         jong         en         oud         van         kan        genieten.         Schollenpop         draagt         graag   bij         aan         het         imago         van        Den         Haag         als         festivalstad.         Temidden         van         alle         andere        festivals   die         Den         Haag         rijk         is         heeft         Schollenpop         door         de        jaren         heen         een         vaste         plek         verworven.   Gezien   de   locatie   zelfs een   unieke,   ook   landelijk   gezien.   Belangrijk            bij            de            organisatie           van            Schollenpop            is            de            betrokkenheid            van            de            lokale bevolking         bij         het         festival         wat         tot         uitdrukking         komt         in        het         feit         dat         zo’n         120         vrijwilligers,   uit         Scheveningen         en        Den         Haag,         het         evenement         in         goede         banen         leiden         in         de        dagen   voor,   tijdens   en   na   het   festival.   De         combinatie         van         zon,        zee,         strand         en         muziek         en         natuurlijk         de         inzet         van         al        die   vrijwilligers         hebben         Schollenpop         in         zeventien         jaar        gemaakt         tot         wat         het         nu         is         geworden.   Namelijk         het         één        van         de         gezelligste         zomerfestival         van         de         Haagse         regio.        De         locatie         van   het         festival         namelijk;         het         Zuiderstrand         van        Scheveningen   maakt   het   festival   extra aantrekkelijk
Postadres: Stichting Schollenpop Wieringsestraat 238 2583 VG  ’s-Gravenhage
Mindervaliden: Ook     aan     de     minder     valide bezoekers hebben we gedacht. Het    strand    (festivalterrein)    is bereikbaar       met       rolstoelen en/of    scootmobielen    via    een speciaal      pad.      Er      is      een rolstoelplatform           aanwezig vanwaar    een    goed    uitzicht    is op     het     podium.     Hierbij     is tevens een toilet aanwezig. Eventueel     kan     er,     voor     15 augustus,     een     parkeerplaats gereserveerd    worden    via    ons mailadres.    Vergeet   niet   je   P- kaart mee te nemen!
Mailadres: Algemeen: info@schollenpop.nl Boekingsbureau’s/artiesten: programmeur@schollenpop.nl
Aanvragen persaccreditatie Mail onderstaande gegevens: -Naam, adres en woonplaats. -Mailadres. -Informatie over de media waarvoor u verslag wilt doen. Aanvragen voor persaccreditatie die na 26 juli ontvangen zijn, worden niet meer in behandeling genomen.
GRATIS TOEGANG