SCHOLLENPOP
GRATIS TOEGANG
ZUIDERSTRAND SCHEVENINGEN
Programma
Programmering i.s.m. Ready 2 Play, Popschool Den Haag en YMCA
15.00 – 15.45
Open
The Brahms
19.30 – 20.15